Moped/EU-mopedförsäkring

Att ha hjälm när man kör moped är för de flesta självklart. Men det är också viktigt att ha en bra försäkring, som skydd mot skador om något skulle gå galet. Vår mopedförsäkringen ger dig ett bra skydd – både för dig själv och för din moped. Mopedförsäkringen omfattar först och främst den obligatoriska trafikförsäkringen. Den ger skydd om du råkar skada dig själv, någon annan eller någon annans egendom. Trafikförsäkringen kan du komplettera med delkaskoförsäkring mot bland annat brand och stöld. Då ingår även rättsskydd, som ger dig ersättning om du hamnar i tvist med någon. Har du en EU...
More

MC-försäkring

Visst är det en härlig frihetskänsla att susa fram på motorcykel. Och extra skönt är det när man har en bra försäkring i bagaget. Med vår motorcykelförsäkring får du ett bra skydd mot skador – både för dig själv och för din motorcykel. Den obligatoriska trafikförsäkringen ger skydd om du skadar dig själv, någon annan eller någon annans egendom. Trafikförsäkringen kan du komplettera med en delkaskoförsäkring mot stöld, brand- och glasskador. Här ingår även rättsskydd, som ger dig ersättning om du hamnar i tvist med någon. Till exempel efter en trafikolycka eller i samband med köp, reparat...
More

Släpvagnsförsäkring

ven det du har efter bilen behöver en bra försäkring. Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd. Här ingår också vagnens utrustning och tillbehör, till exempel kapell och dubbdäck. Halvförsäkringen skyddar mot skador som uppkommer på grund av brand eller stöld. Dessutom får du ett rättsskydd om du hamnar i tvist med någon. Väljer du helförsäkring får du, förutom det som ingår i halvförsäkringen, också vagnskadeförsäkring. Då kan du få ersättning om du till exempel råkar krocka eller köra i diket. Du får också betalt för skadegörelse och för skador som uppstår under transport på ti...
More

Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring skyddar du din fritidsbåt när du går på nordiska och angränsande farvatten. Du kan själv sätta ihop försäkringen, så att den passar just dig och din båt. Har du en liten båt, med ett värde på högst 25 000 kronor och med en motor på max 25 hästkrafter kan du välja Småbåt Kasko. Den ger skydd vid stöld, skadegörelse, brand och rättstvister. Kompletterar du med Båtansvar får du ersättning om du råkar skada någon annans egendom. Väljer du helförsäkring ingår även sjöskador och skador vid uppläggning eller transport. Med tilläggsförsäkringarna Olycksfall och BåtXtra f...
More

Bilförsäkring

Med en bilförsäkring kan du skaffa dig ett bra skydd för dig själv, din bil och dina medtrafikanter. Den obligatoriska trafikförsäkringen ger alla som vistas i trafiken ett grundskydd. Den kan du utöka med en förar- och passagerarolycksfallsförsäkring. Då får både du och dina medpassagerare ett extra skydd. För att anpassa försäkringen till just din bil och dina körvanor kan du komplettera med delkasko- eller delkasko- och vagnskadeförsäkring. Vill du dessutom ha tillgång till hyrbil när din bil är på verkstad, bli befriad från självrisk eller få kontantersättning vid skada med mera k...
More