Bil

För dig som har bil eller ska skaffa bil så kan det vara väldigt tryggt att inte bara ha en trafikförsäkring (som är den obligatoriska bilförsäkringen) utan kanske även något mer omfattande så att du som trafikant kan känna dig tryggare när du är ute och kör. Reparationer och utbyte av bildelar på en bil kan kosta väldigt mycket och med en bilförsäkring så behöver man bara självrisken som är mycket lägre en kostnad för att till exempel reparera de skador som drabbar en bil vid en brand eller vid skadegörelse. Det finns många olika typer av bilar och därför bör man också anpassa bilförsäkringen efter just den typen av bil; Har man en sportbil som har ett högt värde så bör man inte bara teckna en helförsäkring utan även se till att man har de tilläggsförsäkringar som kan vara aktuella för just den bilen och dess egenskaper.

Trafikförsäkringen är den del av alla bilförsäkringar som är obligatorisk enligt lag, anledningen till detta är för att du som försäkringstagare och innehavare av bilen ska kunna ersätta skador på andras bilar (eller andra typer av tillhörigheter). En trafikförsäkring innefattar även skador som kan ske på personer, anledningen till detta är för att alla ska kunna få ersättning utan större omständigheter. En trafikförsäkring kan tecknas som den är men den omfattas även i en halvförsäkring, alternativt en helförsäkring.

Det som innefattas i en halvförsäkring är ofta de delar som man gärna försäkrar då de anses som mycket nödvändiga och grundläggande i sitt primära användande av sin bil. Till exempel så ingår det i en halvförsäkring oftast försäkring mot inbrott i bilen. Skulle alltså någon stjäla delar av bilen utrustning så är detta försäkrat och ersätts av försäkringsbolaget – om du har en halvförsäkring. Även skador som uppstår på glas är försäkrade av en halvförsäkring, detta innebär att om du till exempel skulle få stenskott på någon av bilens glasrutor och därmed måste reparera detta så får du detta ersatt av försäkringsbolaget och därmed inte behöver bara mer än en bråkdel av kostnaden för bytet eller reparationen av glasrutan.

Det finns även en heltäckande bilförsäkring som också kallas för helförsäkring. En helförsäkring innefattar självklart först och främst det som trafikförsäkringen täcker men även det en halvförsäkring täcker. Det varierar mellan olika försäkringsbolag vad som ingår i en helförsäkring men oftast är det någon form av försäkring för själva vagnen, något som oftast kallas för vagnskadeförsäkring. Om man har en dyr bil eller helt enkelt vill vara väldigt säker så rekommenderas det att välja helförsäkring för att vara på den säkra sidan.

Oavsett vad det är för bil man har så kan det vara en väldigt bra trygghet att ha tecknat en bilförsäkring som inte bara är trafikförsäkring utan faktiskt en halvförsäkring eller till och med en helförsäkring. Det är lätt att tänka att ”det händer inte mig” eller liknande men faktum är att det tyvärr är vanligare än vad man tror med bilolyckor och skador på bil så som stenskott och skadegörelse samt inbrott.