Accept

Accept är ett privatägt svenskt försäkringsbolag som jobbar framförallt med internetbaserade försäkringslösningar och kan därigenom hålla låga driftkostnader. Accepts huvudsakliga inriktning är viktiga och nödvändiga kompletteringar av det allmännas försäkringsskydd.

Inkomstförsäkring:
Blir du arbetslös är det värdefullt om du har en inkomstförsäkring
Trygghetsförsäkring:
Äntligen har du möjlighet att teckna en försäkring som hjälper dig vid anställningstvist.
Reseförsäkring:
Reseförsäkring är ett komplement till resekyddet som finns i hemförsäkringen.

Accept
Box 2068
174 02 Sundbyberg
Telefon: 08-629 24 90