Alandia

Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundandes 1938 av åländska redare och var inledningsvis ett försäkringsbolag för den åländska rederinäringen. Marinförsäkring är fortsatt vår kärnverksamhet och vi är i dag ett av de ledande sjöförsäkringsbolagen i den nordiska marknaden. Till sjöss måste du kunna lita på din utrustning. I alla lägen i alla väder. Därför testar Alandia regelbundet produkterna som alla ombord förlitar sig på. Säkerhet i form av ett långsiktigt åtagande och ett pålitligt partnerskap. Service i form av snabbhet, lyhördhet och spetskompetens. Hos Alandia Marine har dessa kvalitetskriterier högsta prioritet.

Alandia Försäkring Stockholm
Hamnvägen 8
Täby
08-446 34 59