Dina Försäkringar

Vår bilförsäkring täcker in skador på både dig och din bil, och väljer du vår halvförsäkring får du dessutom ett utökat skydd som hjälper dig vid förlust av bilnyckel, feltankning eller om någon skada sker invändigt i bilen. En kollision kommer plötsligt, likaså ett stenskott eller en omkullvält matkasse i baksätet. Våra försäkringar finns för alla typer av fordon och motordrivna redskap och ger ett bra skydd vid olyckor, dikeskörning, stöld och skadegörelse. Varje år inträffar tusentals olyckor där bilar, lastbilar, traktorer eller andra motordrivna redskap är involverade. Personskador som drabbar dig som förare och medpassagerare täcks också in av skyddet.

Vi brukar få uppskattning för bra försäkringar, bra priser och att vi är närmare än någon annan. Vi som försäkrar ditt hem, din bil, din familj, dina djur, ditt lantbruk eller ditt företag gör ett bättre jobb när vi finns nära dig. Vi är 14 försäkringsbolag med kontor på nära 70 platser över hela landet, som samverkar under det gemensamma varumärket Dina  Försäkringar.

https://www.dina.se/