Factor

Engagemang och nära relationer är nyckelord i vårt dagliga arbete. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att bli tryggare i hanteringen av risker och försäkringar. Vår kompetens och lyhördhet gör det möjligt för oss att vägleda våra kunder genom att formulera lösningar som hjälper kunden att i största möjliga mån undvika framtida fallgropar. Factor har tillstånd att förmedla alla slag av personförsäkringar och fonder samt alla slag av skadeförsäkringar. Behovet av trygghet föds med oss och följer oss genom hela livet. Till viss del kan vi försäkra oss mot och förbereda oss för vissa eventualiteter. Genom vår kompetens och lyhördhet vägleder vi våra kunder att undvika framtida fallgropar. Genom att förstå varandra och arbeta tillsammans hjälper vi våra kunder att bli tryggare i sin hantering av risker och försäkringar.

Factor Insurance Brokers AB
Box 5334, 102 47 Stockholm
Besöksadress: Strandvägen 5B
Tel +46 (0)8 637 87 00