Nordmarks Härads

Nordmarks Härads Försäkringsbolag är nu inne på sitt 130:e verksamhetsår. Vi erbjuder bidrag till våra försäkringstagare som installerar godkänt vattenfilter, detta för att sänka bolagets och våra kunders kostnader för vattenskador. I många fall är skadeorsaken försurat vatten som fräter på rörsystemen med läckage som följd. Vi tecknar försäkring för villa, hem, fritidshus, hem och bostadsrätt samt mindre lantbruk. Verksamhetsområdet är Årjäng och Eda komuner. För övriga försäkringsobjekt som skogsförsäkring, lantbruksansvar mm samarbetar vi med Länsförsäkringar. Om du bor eller har fritidshus i Årjäng eller Eda kommuner ska du stanna till här några minuter. Vi erbjuder dig försäkringar med konkurrenskraftiga premier som skräddarsytts just för dig.

Nordmarks Härads Försäkringsbolag
Sveavägen 27
672 30 Årjäng
Tel 0573-120 90