Ömsen

Vi är ett skadeförsäkringsbolag som försäkrar bilar, hus, företag, djur och mycket annat. Faktum är att vi sköter det mesta av all sakförsäkring på den åländska landbacken. Olyckshändelser sker tyvärr lite då och då. I hemmet. I trafiken. På företaget. Alltid med oförutsedda kostnader som följd. Därför ska man skydda sig med bra försäkringar. Det är här Ömsen kommer in i bilden. För en rimlig slant ger vi dig den ekonomiska trygghet du behöver. Vi bygger bostadslägenheter och affärslokaler. Vi investerar i åländska företag och skapar arbetsplatser på Åland.

Det handlar om trygghet. Om att slippa oroas över hur ekonomin skulle påverkas om huset brinner eller om sommarstugan får oväntat besök. Oavsett hur gammal du är, hur din livssituation ser ut eller vad du äger kan vi erbjuda dig ett komplett försäkringsskydd. När du vänder dig till oss vet du att vi tillsammans tar fram den bästa och förmånligaste lösningen för dig.


Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Köpmansgatan 6
Mariehamn
Tel +358 18 27600