Stavnäs-Glava

Stavnäs-Glava Försäkringsbolag är ett lokalt självständigt försäkringsbolag, som ägs av försäkringstagarna. Som kund i Stavnäs-Glava Försäkringsbolag har Du möjlighet att få rabatt upp till 20% på din villa/fritidshusförsäkring om du har villalarm eller jordfelsbrytare. Vi försäkrar villa, fritidshus, personlig egendom, bostadsrätt, gård och mindre lantbruk inom Arvika, Eda, Grums och Säffle kommuner. Tecknar du boendet hos oss får du 10% i rabatt på din bilförsäkring hos Länsförsäkringar.

Vi rekommenderar att du:

  • Videofilmar eller fotograferar i ditt hem, även lådor och skåp, en gång om året.
  • Sparar kvitton.
  • Drar ur elkontakter som du inte använder, tänk på att det inte finns någon åskfri månad.
  • Stäng av inkommande vatten om du lämnar bostaden obebodd eller blir borta en längre tid.
  • Rengöra golvbrunnar minst 2 ggr per år.
  • Sätta upp brandvarnare, skaffa brandsläckare och brandfilt.
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
Klässbolsv. 24
SE-671 95 Klässbol
Tel: 0570-464140