Suredo

Vi är helt fristående från de försäkringsbolag vi samarbetar med. Våra samarbeten med försäkringsbolagen bygger på djupgående integration mot deras system. Vår försäkringsrådgivning innebär att våra kunders arbetsinsats minimeras och att kunderna får de försäkringar som passar deras individuella situation bäst. Suredo är Sveriges nya försäkringsrådgivare på nätet och ingår i Schibstedkoncernen.
Det finns tre olika omfattningar av bilförsäkring:
Trafikförsäkring
I Sverige måste ett fordon som ska framföras på allmän väg inneha trafikförsäkring enligt lag.
Halvförsäkring
Halvförsäkringen består av trafikförsäkring och delkaskoförsäkring, vilket innebär att utöver skyddet från trafikförsäkringen ingår även t.ex. brand, glas, stöld, räddning, rättsskydd och maskin för nyare fordon.
Helförsäkring
I helförsäkringen ersätts även vissa egendomsskador som vagnskador där försäkringstagaren själv varit vållande till en skada på det egna fordonet.