Halvförsäkring

Det finns trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. I en halvförsäkring ingår det som ingår i en trafikförsäkring som är de obligatoriska delar för att en bil ska få vara i drift i Sverige. Bland annat så innefattar trafikförsäkringen (och då också alltså halvförsäkringen) skador som kan uppstå på andras fordon samt de skador som kan uppstå på personer (d.v.s. personskador). En halvförsäkring är precis som namnet indikerar en typ av bilförsäkring som är ”mellan” en trafikförsäkring och helförsäkring i sin omfattning. Liknande omfattning har försäkring för motorcykel.

I en halvförsäkring ingår det många olika delar som försäkrar dig och din bil, detta kan dock variera mellan olika försäkringsbolag men oftast så finns det några delar som innefattas i alla halvförsäkringar, oavsett försäkringsbolag. De flesta väljer halvförsäkring då det är en lagom bilförsäkring som försäkrar det mest essentiella för dig som bilägare. En helförsäkring är som en halvförsäkring, dock med tillägget att man även får en vagnskadeförsäkring. De delar som oftast innefattas i en halvförsäkring är listade nedan.

 • Trafikförsäkring
  Först och främst så ingår alltid det som ingår i en trafikförsäkring – i en halvförsäkring. Detta är som tidigare nämnt personskador samt skador på andra fordon och annans egendom.
 • Glasskada – Stenskott
  I en halvförsäkring ingår oftast även en försäkring på fordonets glas. Skulle det vara så att ett stenskott eller en bilolycka gör att något eller några glasrutor på bilen skadas eller går sönder så måste de åtgärdas omedelbart för att man inte ska riskera större skador. Med en halvförsäkring har man detta försäkrat och får alltså ersättning som utbetalas då en skada uppstår och man har betalat för en reparation eller ett byte.
 • Assistans
  Något annat som kan vara skönt att ha är en försäkring som ersätter dig när du använder ett företag som assisterar dig med bilbärgning om du till exempel fått motorstopp och behöver bärgas till en bilverkstad. Det kan enkelt bli väldigt kostsamt med assistans men detta lindras med hjälp av en halvförsäkring som nästan alltid innefattar detta.
 • Maskin
  Om det skulle vara så att något går sönder i bilens motor så kan ersättning betalas ut för att bidra med reparationen eller utbyte av maskin som gått sönder. Det kan vara på grund av att motorn skurit, en trafikolycka skett eller kanske något annat som gjort att skador på maskin uppstått.
 • Inbrott
  Något annat som ingår i en halvförsäkring än försäkring mot inbrott och stöld. Skulle det vara så att någon tar sig in i din bil och stjäl något av bilens interiör alternativt exteriör i form av däck eller liknande så ersätter en halvförsäkring detta upp till ett visst belopp. Observera att detta inte innefattar delar av bilen som inte tillhör bilen utrustning (till exempel plånbok eller mobiltelefon), detta kräver en tilläggsförsäkring för att få försäkring.

Det finns en hel del olika halvförsäkringar om man jämför olika försäkringsbolag och det finns även vissa specifika halvförsäkringar som riktar sig till olika bilmärken då vissa försäkringsbolag har gjort speciella avtal med vissa biltillverkare för att få bättre optimerade bilförsäkringar.