Helförsäkring

En helförsäkring är den typ av försäkring för ett fordon som innefattar mest. En helförsäkring innehåller alltid de delar som både en trafikförsäkring samt en halvförsäkring innefattar. Det brukar hos de flesta försäkringsbolag också finnas olika typer av tilläggsförsäkringar till en helförsäkring om man saknar vissa delar i försäkringen som man anser vara centrala och viktiga för just dig. När man talar om en helförsäkring så menar man oftast en helförsäkring för en bil men det finns också helförsäkring till motorcykel och andra typer av motordrivna fordon.

För att ta en helförsäkring för en bil som exempel i detta stycke så innefattar den först och främst en trafikförsäkring vilket är en försäkring som är obligatorisk enligt lag och som försäkrar delvis andra personers egendom (fordon och saker) men även skador som uppstår på dig och andra personer som är involverade i en eventuell bilolycka. Det finns också väldigt många andra delar som en helförsäkring innefattar, detta varierar dock mellan olika försäkringsbolag och kan se relativt olika ut. Det finns dock vissa delar som är en röd tråd hos de flesta försäkringsbolags bilförsäkringar och dessa listas nedan.

 • Stenskott – Skada på glas
  För det första så är nästan alltid försäkring mot skador på glas en av de delar som en helförsäkring innefattar. Det är något som händer nästan alla någon gång under sitt innehavande av en bil; att en ruta går sönder eller skadas och åtgärdas relativt enkelt på en verkstad. Att få ett stenskott kan vara störande och kräver direkt en åtgärd – någonting som du enkelt kan skaffa dig med en helförsäkring som omfattar skador på glas.
 • Vägassistans
  I de flesta fall ingår även assistans bland de delar som finns i en helförsäkring. Med assistans menas kostnader som uppkommer av att en assistansfirma hämtar din bil då den till exempel fått motorstopp och måste till en verkstad. Assistans är något som lätt kan bli ganska dyrt men med en helförsäkring så blir det billigare.
 • Brand
  Skulle det vara så att din bil brinner helt eller delvis så måste delar bytas ut, bilen repareras och mycket fixas. Med en helförsäkring så är du även försäkrad mot bränder och kan därför få ekonomisk ersättning när det är dags att åtgärda bilens nyblivna skador med följd av branden.
 • Stöld
  Något som kan hända är också stöld. Genom att ha en helförsäkring så får du ersättning för att ersätta stulna föremål i bilen som tillhör själva bilens utrustning, till exempel en bilstereo. Det finns också tilläggsförsäkringar där du också kan försäkra fler föremål i bilen är de som tillhör bilen utrustning om du så skulle önska.
 • Skadegörelse
  En annan del som också är försäkrad med en helförsäkring är om någon avsiktligt skulle skada din bil på något sätt. Det kan innebära att lacken blir dålig, glasrutor gå sönder, däck måste bytas ut och att vagnen måste repareras.

Om man önskar en mindre omfattande försäkring är halvförsäkring ett vanligt val. En helförsäkring kan du teckna om du känner att du vill ha en försäkring som täcker allt på en bil. Det finns många tilläggsförsäkringar som du också kan komplettera med men en helförsäkring täcker oftast det mesta.