Släpvagnsförsäkring

ven det du har efter bilen behöver en bra försäkring. Med vår släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd. Här ingår också vagnens utrustning och tillbehör, till exempel kapell och dubbdäck.

Halvförsäkringen skyddar mot skador som uppkommer på grund av brand eller stöld. Dessutom får du ett rättsskydd om du hamnar i tvist med någon.

Väljer du helförsäkring får du, förutom det som ingår i halvförsäkringen, också vagnskadeförsäkring. Då kan du få ersättning om du till exempel råkar krocka eller köra i diket. Du får också betalt för skadegörelse och för skador som uppstår under transport på till exempel tåg eller båt.